Research on rheological properties of crude oil from Bach Ho and Rong oil fields for transportation in submarine pipelines

  • Tu Thanh Nghia Vietsovpetro
  • Tong Canh Son Vietsovpetro
  • Pham Ba Hien Vietsovpetro
  • Nguyen Hoai Vu Vietsovpetro
  • Phan Duc Tuan Vietsovpetro
  • Nguyen Thuc Khang Vietnam Petroleum Association
Keywords: Paraffinic oil, rheological properties paraffinic oil transportation

Abstract

Oil produced from the oil felds of Vietsovpetro Joint Venture has complex physical and chemical properties with high viscosity, high pour point and high parafn content. Many comprehensive researches have been systematically conducted by Vietsovpetro’s scientists and engineers to study the characteristics of parafnic oil and successfully build a rheological property model for oil produced from Bach Ho and Rong oil felds. Based on the results of these researches, Vietsovpetro has step by step developed its own technology for gathering, treatment and safe transportation of crude oil produced at its oil felds through submarine pipelines, ensuring constant and efcient production of oil and gas. This article focuses on summarising the results of the rheological research on parafnic oil from Vietsovpetro’s oil felds.

References

Phùng Đình Thực. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin, độ nhớt cao trong khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Luận án, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. 1996.

Nguyễn Thúc Kháng. Phát triển công nghệ vận chuyển dầu loại trừ sự phân lớp nhũ tương với mục đích nâng cao độ tin cậy trong vận hành đường ống dẫn dầu trên thềm lục địa Việt Nam. Luận án, Đại học Tổng hợp Dầu khí Quốc gia Ufa, Liên bang Nga. 1999.

Phung Dinh Thuc, Ha Van Bich, Tong Canh Son, V.P.Vugovskoi, Le Dinh Hoe. A new approach to study on thixotropic properties of waxy crude oils from Dragon and White Tiger fields offshore Vietnam. SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Jakarta, Indonesia. 20 - 22 April, 1999.

Nguyễn Thúc Kháng, Hà Văn Bích, Tống Cảnh Sơn. Ảnh hưởng của mức độ bão hòa khí đến tính lưu biến của dầu thô tầng móng mỏ Bạch Hổ và Rồng. Tạp chí Dầu khí. 1999; 1: trang 34 - 40.

Tống Cảnh Sơn. Vấn đề sử dụng hóa phẩm trong khai thác và vận chuyển dầu khí ở các mỏ của XNLD Vietsovpetro. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Công nghệ "30 năm Dầu khí Việt Nam”. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 2005; 2: trang 152 - 159.

Từ Thành Nghĩa, Nguyễn Thúc Kháng, Trần Văn Vĩnh, Phạm Bá Hiển, Trần Văn Thường, Tống Cảnh Sơn, Nguyễn Hoài Vũ, Phan Đức Tuấn. Vietsovpetro: Phát triển các giải pháp công nghệ trong xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 2015: trang 28 - 31.

Published
2017-01-30
How to Cite
Tu, T. N., Tong, C. S., Pham, P. B. H., Nguyen, H. V., Phan, D. T., & Nguyen, T. K. (2017). Research on rheological properties of crude oil from Bach Ho and Rong oil fields for transportation in submarine pipelines. Petrovietnam Journal, 1, 24 - 32. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v1i0.30
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)