Some technological solution to improve the effectiveness of slim hole drilling in Bach Ho fractured basement

  • Nguyen Van Khuong
  • Tran Xuan Dao
  • Nguyen Thanh Truong
  • Nguyen The Vinh
Keywords: Drill bits, bottom hole assembly, drilling parameters, rock failure mechanisms, dynamic stability

Abstract

Results of the study on the dynamic stability of bottom hole assembly for slime hole drilling in the fractured basement of Bach Ho field showed that the performance of the bottom hole assembly was low, the drill bits and drilling parameters were not suitable for the fractured granite basement rocks. The dynamic stability of the system was not stable during drilling, resulting in low technical and economic indicators, loss of well trajectory control, and prolonged drilling time and high drilling costs. On that basis, the authors studied and improved the design of bottom hole assembly for slim hole drilling in the Bach Ho fractured basement through the formulation and application of the rate of penetration model with specific experimental drilling parameters from the study area, thereby improving the performance of the drill bits in the basement and reducing the abrasion to the bits to enhance the effectiveness of slim hole drilling in the Bach Ho fractured basement.

References

Hughes Christensen Company. IADC dull grading system for roller bits. 1996.

S.A.Shirin-Zade, Đặng Của, Trần Xuân Đào. Các quá trình tự tổ chức và hỗn loạn động lực học khi khoan các giếng khoan xiên định hướng. Tạp chí Dầu khí. 1997; 2: trang 19 - 25.

Đặng Của, Trần Xuân Đào, I.L.Barski, A.M.Gusman. Cách tiếp cận mới để ổn định bộ cần khoan. Tạp chí Dầu khí. 1998; 4: trang 30 - 33.

Trần Xuân Đào. Xây dựng và đưa vào ứng dụng bộ khoan cụ đáy khi khoan các giếng xiên định hướng trong vùng mỏ Bạch Hổ. Hội nghị Khoa học lần thứ 2 về Khoan và Khai thác Dầu khí. 9/1992.

Trần Xuân Đào và nnk. Xây dựng cơ sở khoa học các chế độ khoan giếng trong đá móng của mỏ Bạch Hổ. 1997.

Trần Xuân Đào. Bảo đảm tính bền động học của bộ cần khoan trong quy trình khoan đá móng nứt nẻ của mỏ Bạch Hổ và Rồng. Hội nghị toàn quốc lần thứ I về ứng dụng toán học. 1999.

V.I.Arnold. Hard and soft mathematical model (“Жecткиe” и “мягкиe” мaтeмaтичecкиe мoдeли). 2008.

Tran Xuan Dao. Engineering of optimum parameters for drilling in basement rocks at White Tiger oilfield. Moscow, Review Oil Industry. 3/1999.

А.Х.Мирзаджанзаде, С.А.Ширинзаде. Повышение эффективности и качества бурения глубоких скважин.Недра, Москва. 1986.

Nguyễn Văn Khương, Trần Xuân Đào, Nguyễn Thành Trường. Nghiên cứu, đánh giá trạng thái động học bộ dụng cụ khoan đường kính nhỏ trong móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ. Tạp chí Dầu khí. 2014; 11: trang 18 - 22.

Nguyễn Ngọc Kiểng. Thống kê học trong nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Giáo dục. 1996, trang 210 - 221.

Published
2015-01-30
How to Cite
Khuong, N. V., Dao, T. X., Truong, N. T., & Vinh, N. T. (2015). Some technological solution to improve the effectiveness of slim hole drilling in Bach Ho fractured basement. Petrovietnam Journal, 1, 25-31. Retrieved from http://pvj.com.vn/index.php/TCDK/article/view/432
Section
Articles