Secondee performance management - assessment system

  • Pham Thi Thanh Tuyen Vietnam Petroleum Institute
  • Hoang Thi Dao Vietnam Petroleum Institute
  • Hoang Truong Giang Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Secondee, secondee management, secondee performance assessment

Abstract

Secondee performance assessment is conducted annually or at the request of the Parent Company for several purposes such as staff planning, appointment, re-appointment, transfer, reward and discipline. The Parent Company bases on the production and business efficiency of the subsidiary, job description, position standards, and annual plans to evaluate how secondees have performed regarding their assigned tasks and responsibilities. This paper studies the current situation of secondee assessment in Vietnamese corporations and makes several recommendations for improvement of the assessment system to better assess secondee performance.

References

Phạm Thị Thanh Tuyền, Hoàng Thị Đào, Hoàng Trường Giang. Những vấn đề lý luận về Người đại diện của Tập đoàn/Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư. 2014.

Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Nghị định số 66/2011/NĐ-CP. 1/8/2011.

Bộ Tài chính. Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Thông tư 21/2014/TT-BTC. 14/2/2014.

Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC). Tổng hợp nghiên cứu kinh nghiệm trong và ngoài nước về quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp khác. 2014.

Phương pháp đánh giá theo thẻ điểm cân bằng
Published
2015-08-31
How to Cite
Pham, T. T. T., Hoang, T. D., & Hoang, T. G. (2015). Secondee performance management - assessment system. Petrovietnam Journal, 8, 65 - 70. Retrieved from http://pvj.com.vn/index.php/TCDK/article/view/677
Section
Articles