Technology improvement to create EOR chemical system at pilot scale and trial industrial application for Miocene reservoirs in Bach Ho field, Cuu Long basin

  • Pham Truong Giang Vietnam Petroleum Institute
  • Le Thi Thu Huong Vietnam Petroleum Institute
  • Cu Thi Viet Nga Vietnam Petroleum Institute
  • Hoang Long Vietnam Petroleum Institute
  • Thanh Phuong Tran Vietnam Petroleum Institute
  • Phan Vu Anh Vietnam Petroleum Institute
  • Dinh Duc Huy Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Improve oil recovery coefficient, surfactant, polymer, Miocene, Bach Ho field

Abstract

This paper introduces the process of optimising the pilot-scale production of an EOR chemical system for trial industrial application based on laboratory testing results, the results of evaluating EOR efficiency on Miocene reservoir samples taken from Bach Ho field and the results of the chemical injection test on the reservoir dynamic model for wells 1605 and 1609 in the southern part of Bach Ho field. The main components of the surfactant chemical systems consist of sodium olefin sulfonate (SOS), alkyl aryl sulfonate (AAS), sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS)and nonylphenol ethoxylate (NPEO), which were improved by minimising interfacial tension (IFT), increasing the ability to form micro-emulsions as well as resistance to temperature and high mineralisation/salinity. The polymer composition of the chemical system was improved by increasing the viscosity and reducing the mobility of the injected fluid system to increase the sweep coefficient.

References

Hoàng Long, “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu của 200 dự án EOR trên thế giới và phần mềm chuyên ngành để đánh giá, lựa chọn các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu”, Viện Dầu khí Việt Nam, 2020.

Phạm Trường Giang, Lê Thế Hùng, Trần Xuân Quý, Nguyễn Văn Sáng, Lê Thị Thu Hường, Hoàng Long và Cù Thị Việt Nga, “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả nâng cao thu hồi dầu bằng giải pháp bơm ép hệ hóa phẩm SP cho đối tượng Miocene dưới vòm Nam mỏ Bạch Hổ”, Tạp chí Dầu khí, Số 7, trang 23 - 30, 2021. DOI: 10.47800/ PVJ.2021.07-03.

Hoàng Long, Nguyễn Minh Quý, Phạm Trường Giang, Phan Vũ Anh, Lê Thị Thu Hường, Cù Thị Việt Nga, Trần Thanh Phương, Đinh Đức Huy và Lê Thế Hùng, “Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn và chế tạo hệ hóa phẩm VPI SP để áp dụng thử nghiệm công nghiệp nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu cho mỏ dầu tại bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam”,Tạp chí Dầu khí, Số 11, trang 45 - 54, 2021. DOI: 10.47800/PVJ.2021.11-02.

Published
2022-01-24
How to Cite
Pham, T. G., Le , T. T. H., Cu, T. V. N., Hoang, L., Tran, T. P., Phan , V. A., & Dinh , D. H. (2022). Technology improvement to create EOR chemical system at pilot scale and trial industrial application for Miocene reservoirs in Bach Ho field, Cuu Long basin . Petrovietnam Journal, 1, 49 - 55. https://doi.org/10.47800/PVJ.2022.01-02
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>